В Администрации Президента Казахстана успешно внедрена Business Studio